SL NO.MEMBER NAMEPAPER TITLE NAMEVOLUME & ISSUE
01Bhabani Kar Ashapurna Debir Upannyas ‘Pratham Pratishruti’, ‘Subarnalata’, ‘Bakulkatha’, Banam Narimuktir Chetana.Volume 1, Issue 1, January 2021
02Bikash NarjinaryUttarbanger Bodo-Mech Janajatir Lokaja Utsab o Palaparban.Volume 1, Issue 1, January 2021
03Dibakar Adhikary   Domer Chita : Dom Samprodayer Jiboka Kendrik Jibon Porichay.Volume 1, Issue 1, January 2021
04Sanchita SahaSundarbaner Lokabaddya Jantra : Dhak – Dhol – Kashi.Volume 1, Issue 1, January 2021
05Prasenjit Roy

Kabikangkan Mukunda chakrabarty o Ramananda jatir Chandi mangal kabya : ekti

tulanamulak adhyan.

Volume 1, Issue 1, January 2021
06Mijanur Mandal 

Ketaka das Khemanander Manosa Mangolkabyo : Narir Attoprotistha, Pratibadi Sattar

 Akhyan.

Volume – 1, Issue – 2, April 2021
07Anamika Mukherjee  Bangla Sahitya Magic Realism : Kinnar Rayer Noyer Dashaker Galpo.Volume – 1, Issue – 2, April 2021
08Mamani Mandal 

Afsar Ameder Kissa Series : Purush tantric Samajer Biruddhye Narittyer Ek

Abhyontarin

 Bishfaran.

Volume – 1, Issue – 2, April 2021
09Subarna SenGalpokar Premendra Mitrer Nirbachita Galpe Nagarik Chetanar Unmachan.Volume – 1, Issue – 2, April 2021
10Debalina BiswasNirbachita Chata Galper Aloke Premendra Mitrer Manab Prem.Volume – 1, Issue – 2, April 2021
11Mampi Sarkar DAKKHIN DINAJPUR ZELAR LOKO POSHAK ASHAK.Volume – 1, Issue – 3, July 2021
12Supriya Biswas  Vasha Paribartan O Vasha boichitra : Vasha bigyaner Bivinna Dharar Prekkhite.                   –
13Aditi DasOupannyashik Kamal Kumar Majumder.
14Anwesha Biswas Dhrupadi Loko-nattye Na Nari, Na Purush, Na Kimpurush Manusher Upasthapan : Mayamridanga (1972).
15Pranati Ghosh     Magra Hat Anchaler Dhadha O Probad.
16Pranab Kumar DasSwapnamay Chakrabartir Chotogalpe Samay O Jibaner Melbandhan : Ekti Nibir Path.
17D. Anupam Sarkar      Rajanya Amaler Shikkha Byabastha.
18Sarada BishnuRabindranather ‘Nouka Dubi’ : Naritya O Satityer Sanghat.Volume 1, Issue – 4, October 2021
19Subarna Sen Kathasahityik Debesh Rayer Nirbachita Chotogalpe Bahumatrik Jiboner Pratirup : Ekti Parjalochana.          –
20Sangita pramanick Uttarbanger Lokonatye Ramkathar Oitijya : Prasanga Kushan O Rambanabas Pala.          –
21Tuktuki Haldar   Murshidabad Zelar Chaisomajer Bhasa.Volume – 2, Issue – 01, January 2022
22Shubasis SahaCoochbehar Zelar Katthya Bhasar Sarbanam Boichitra.            –
23 Paramita Bhattacharjee Ramkumar Mukhopadhyayer Upanyase Paribesh Bhavna O Paribartamanata : ‘Charane-Prantare’, ‘Bhanga Nirer Dana’, O ‘Kathar Katha’.            –
24Dibyendu GhoshAbdul Jabbarer ‘Elishmarir Char’ : Peshay Ghanistha Jele-Majhider Jiban.            –
25Prova Sain

Manasha Mangaler Akhyan Abalambane Rachita Satantra Natak ‘Chadbaniker Pala’r

 Bisletion O Parjalochana.

            –
26SOMA DAS(CHOWDHURY)  

PAGLAMIR KARUSILPE AVINABA UTTARAN-SANDHANI EK ANNYA

 ABANINDRANATH

Volume – 2, Issue –02, April, 2022
27TRIPTI DAS  BANGLA SAHITYE NARIR JIBONE BIBAHER PROVAB O PARINATI.              –
28BRATABANI TAGORE  NATH PANTHA O NATH SAHITYA: EKTI BAHUMATRIK ANWESHAN.              –
29SHAMBHU SING PATARPURULIYAR BHADU PUJO O BHADU SANSKRITI.               –
30TIRTHANKAR MANDALBISWA JUDDHA ABEG O BASTABATAR DANDHYA: PRASANGA MOKKHYADAMINI MUKHOPADHYAYER KALYAN-PRADIP.               –
31DOYEL CHAKRABORTY DAKSHIN DINAJPUR ZILAR NATTYA PROBAHA: TRITIRTHER BISHESH KICHU PROJAZONA.               –
32Dr. TRITIRTHA DAS APARADH TATTYER ALOKE DURGO RAHASWA.               –
33SANJIT SARKARPUTUL NACHER ITIKATHA: JIBONER RANGYA MANCHA.               –
34PRATAP CHANDRA DAS  SARADINDU BANDOPADHYAYER BHUTANNYESHI BARADA: FIRE DEKHA.               –
35NAZNIN PERVIN ANNADA MANGALER SHIV: AK BIBARTITA CHARITRA.               –
36PAROMITA CHAKRABORTYBANI BASUR AKUSHE PAA: EKAI BAYASER TIN TARUNIR BHINNYA BHINNYA JIBONBODH.               –
37ANKHI SARKAR    ASHWACHARIT: SAMAYER MERUKARANE JANAJIBON.               –
38SUPARNA DAS   BIPARJASTA PRANTIK JAPON: SELINA HOSEN.               –
39UJJWAL MISHRAA   SWAPNAMOY CHAKRABORTYR CHOTO GALPO: LOKOJO UPADAN.               –
40RAM KISHOR BARMAN DAYAMAYIR KOTHA: DESH BHAG PARABARTI SAMAYER AK ANANYA DALIL.               –
41ANKITA ROY BISWAYAN O LETO GAN.               –
42SAMARESH BAG  PATA CHITRA O PATER GAN: NAYA GRAME KHETRASAMIKKHYAR ALOKE.                –
43ANTIMA BHATTACHARJEE   JATIYATA BADER ALOKE SACHINDRANATH SENGUPTER OITIHASIK NATOK.               –
44SANJAY KUMAR     PURULIAR TUSHU GAN: NARIR ANTARBEDANA.                 –
45BRAJA SOURAV CHATTOPADHYAY   ABHIJIT SENER CHOTO GOLPER KAHINI BINNYASH: AKTI PARZALOCHONA.
46RAJESH KAR   

SWAPNAMOY CHAKRABORTIR NIRBACHITO CHOTO GOLPE BISHWAYANER

PROVAB.

47SAMIM HOSEN KHAN   

SAMAJ BASTABATA O GOVIR JIBON DARSANER EK ANNYATAMA FASAL

TARASANKARER CHOTO GALPO.

48BABAI DAS MADHYA JUGE SANSKRIT BHAGBAT ANUBADER BHABNA O KRISHNA MANGOL KABBYE TAR PROVAB.
49Dr. ANUPAM SARKAR DILARA HASEMER UPONNYASH AMLOKIR MOU: JIBON JEKHANE JUDDHYA.
50ANINDITA CHATTERJEE  CHANDI MANGOL: DUI BIPORIT SAMAJER SARTHAK PRARTIFALAN.
51SOUMITRA BAG

PREM  O PRATIBADER ALOKE SREE KRISHNA KIRTANER RADHA : EKTI

PARZALOCHANA.

Volume – 2, Issue –03, July, 2022
52PUSPENDU NASKARCHAITANYA BHAGBAT O CHAITANYA CHARITAMRITE LOKOJIBON O SANSKRITI.
53TAMAL MUKHOPADHYAYBYADH KHANDA : EKTI BISRITA PRAY JATIR ITIHASH FIRE PAOYAR AKKHYAN.
54ASHIM BISWASBANGLAR DHARMIYA SANSKRITITE KAYEKTI BOISHNAB AKHRA.
55GANESH JODDARDALIT SAHITYA BITARKA : EK TATTYK ABHINIBESH.
56SHANON ROYMAIKELER ‘PADYABATI : BHARATIYA PURANE NABA NIRMAN.
57DR. NABANITA BASUHAKAK DASHAK ANNYA BALIWOOD : DHARMA O SANTRASER BIPOKKHE.
58 DR. BUBUL SARMABORAK UPATTYAKA BISHNUPRIYA MONIPURI LOKOKOTHAY SHISHU O KISHOR.
59SREE MATI TARA PRAMANIK

SHISHU BIKASHE MATRIVASHA : RABINDRA BHABNA O BHARATIYA SHIKKHA

KAMISHAN.

60DR. MANIK MONDALRABINDRANATHER SHIKKHACHINTA.
61AFROJA YEASMINVIDYASAGARER GADDYA RITI.
62PRANAB KUMAR MAHATAADHUNIK BHARATER SHIKKHAY VIDYASAGARER BHABNA.
63SUPRIYO GANGULYSHATABARSHER ALOKE KOBI NAZRULER ‘PRALAYLLAS’
64MD. MOZAHIDKOLOKATAR BABU SAMAJ : PRASANGA HUTUM PECHAR NAKSHA.
65SATYA DASSUNANDAR JURNAL : SAMAYER KARACHA.
66PAPPUSONA GANDHI

TILOTTAMA MAJUMDARER UPANNYASHE PRATIBANDHI CHARITRA :

EKTI MULLYAN.

67DR. ARUN SARKARBANGLA UPANNYASHE SAMAJ CHETANA O DESHATMABODHER UNISH-BISH : PRASANGA ‘DEBI CHAUDHURANI’ O ‘CHILEKOTHER SEPAI’.
68DR. MRIDUL GHOSHHALDE GOLAP’, LINGA TATTYA O PATHAKER ANTYAMANAN CHETANA.
69BAPPI BARMANGHARE BAIRE’ : RABINDRA BHABNAY BOUDDHYA DHARMA-DARSHAN.
70HARIPADA HEMBRAM

SWADHINATA PARABARTI BANGLA UPANNYASE SAUTAL SAMAJ O SAMAYER

BHINNA SWAR.

71DR. ANTARA DASRITWIK GHATAKER ‘DALIL’ : DESH BHAK O UDBASHTU JIBONER UPAKKHAN.
72DR. LATIF UDDIN

BANI BASUR UPANNYASH UJAN-ZATRA : ATITER ALOKMALAY SWADHINATA

PARABARTI BHARAT BHABNA.

73PRIYANKA MONDAL

KUMBHAKAR JIBONKENDRIK NALINI BERAR UPANNYASHE NIMNYA BARGIYA

SAMAJ BHABNA O UTTARANER PRACHESTA.

74WAHIDUZZAMAN RANI

ZAHIR RAIHANER ‘BARAF GALA NADI’TE NIMNYA MADHYABRITTYER

SUKH-DUKKHER JIBONCHITRA.

75SATYA DEBNATH

DESH BHAGER PREKKHIT : ABU RUSHDER ‘NONGAR’ BONAM SHAKTIPADA

 RAJGURUR ‘DANDAK THEKE MARICHJHAPI’.

76ARABINDA SARAKARSARALA DEBI CHAUDHURANI SWADESHIKATAR EK MURTA PRATIK : PRASNGA ‘JIBONER JHARAPATA’.
77DR. DIPAK CH. BARMAN,  MADHAB MANDALBANI BASUR AKKHYAN BISWA MAHABHARAT : NARIR ATMYA BHASYA O BIBIDHA.
78KUNAL DASABU SAYEED AYYUBER SAMAJ TANTRA O SAMYBADI BHABNA
79DEBASREE PAULSANMATRANANDER ‘DHULIMATIR BAUL’ GRANTHE PRAKRITI PRASNGA.
80SUKANYA BERASUNIL GANGOPADHYAYER ‘SEI SAMAY’ UPANNYASHE NARI : SAMAYER DARPAN.
81SIMA MAHATAAKHTERUZZAMAN ELIASER ‘KHOYABNAM’ O SISIFASER KINGBADANTI : EKTI BIKKHAN.
82PRANAB KUMAR DAS

MUKUL KHASNOBISER PACH PURUSHER UPAKKHYAN : SAMAY, JIBON O

UPALADDHIR MELBANDHAN.

83DR. SEPHALI MONDALTISTA PARER BRITTANTA : EKTI NIMNYA BARGIYA UPAKKHYAN.
84DR. SHREYA RAY, TANAYA DASNIRJAN SARASWATI : NARIR ANDHAKAR THEKE ALOY UTTARANER SADHANA.
85DILRUBA KHATUN

ATIN BANDYOPADHYAYER UPANNYASHE SWADHINATA O DESH BHAGER

PRABHAB. 

86DR. TALU BESRADR. DIPAK CHANDRER ‘BIBHISHAN’ NIRMANER ALOKE.
87MINAL ALI MIAHBANGLA CHOTO GALPER BISHAY O SHILPA RITIR BAKBADAL.
88NAJMAH YASMEENMUKTI ZUDDHYA O BANGLA CHOTO GALPER BIBHINNYATA.
89RABIN RAKSHIT

RABINDRA NIRBACHITA CHOTO GALPE PRACHIN BANGA SAHITYER

 UPAKARANER PRABHAB O PRAYOK.

90SRUTAKIRTI SARKARRABINDRA CHOTO GALPE PALLI JIBON BONAM NAGARIK JIBON.
91KOEL ROY

FRAYEDIYO MANOBIKALAN TATTYA O MANIK BANDHYAPADDHYAYER

‘PRAGOITIHASIK’ GALPA NIYE KICHU KATHA.

92PRATAP CH. DASHARINARAYAN CHATTOPADHYAY : BHOUTIK GALPER EK ANABADDYA KARIGAR.
93SANCHITA SAHA

SANJIB CHATTOPADHYAYER CHOTO GALPA : SAMAJER ANTARALE BASTABER

 BAHU KOUNIK DRISTI.

94CHANDRANI HALDARSRISTIR KALAME NARAYAN GANGOPADHYAY.
95SAHABUL MONDAL

HASAN AZIZUL HUQ ER PRAKRITI CHETANA : PREKKHIT TAR NIRBACHITA

CHOTO GALPA.

96BRAJA SOURAV CHATTOPADHYAY

JAMI O JAMI SANGLAGNYA CHARITRA : ABHIJIT SENER NIRBACHITA KAYEKTI

 GALPER ALOKE.

97GURUDAS BISWAS, DR. SAMARESH MAZUMDERNIMNYA BARGER UTTARAN : MAHASWETA DEVIR CHOTO GALPA.
98KOHINUR ISLAMASTHIR RAJNAITIK SAMAY PARBE BORAK-KUSHIYARAR NIRBACHITA GALPE SAMAJ BASTABATA.
99SAFIUL MOLLA

SHIKARER DANA HOK DANAR SHIKAR : BADAL SARKAER TREETIYA

THIYETARER BHABNA.

100PHANI BHUSON MONDAL, Prof. SUNIMA GHOSH

LOKAYATA BIJAN BHATTACHARJYER SAMAJETIHAS PATH O NATAKER

BIKALPA PRASTHAN BHUMI.

101SUBHO DUTTA

SAMAJIK BIBARTANER DHARAY NATTYA SAHITYE KRISHNA CHARITRER

BINIRMAN.

102PRIYANKA ROY

BIJON BHATTACHARYA ER ‘NABANNYA’ NATAKE – MAMMANTAR O NABA

 JIBANER UTTARAN.

103DR. BISWAJIT PODDARGANER BHITAR DIYE JAKHAN DEKHI’ : PRASANGYA KARAGAR NATAK.
104SALEHA KHATUNRABINDRA TATTYA NATAKE BAUL GANER ADHAR.
105SUBIR DEBNATHMURSHIDABAD ZELAR NATTYA CHARCHA : EKTI SARBIK PARZALOCHANA.
106AMIT PATRABYABAHARER BOICHITRE BIRAM CHINHA HAIPHEN.
107SUBHADIP DUTTAGABESHANA O NOITIKATA – DHARANA, PRAYOJANIYATA O GURUTTYA.
108MD. TARIKAT ISLAMBANGLADESHER NAKSHI KATHA : CHITRA O MOTIPHER PARZALOCHANA.
109LATIF UDDIN

MAHABHARATER PRADHAN PRADHAN KOYEKTI NOISARGIK DRISHYA ABONG

 BANGALI KOBIGONER ANUBADER SATANTRATA. 

Volume – 2, Issue –04, October, 2022
110RAMI CHAKRABORTY

DHANAPATIR SINGHAL JATRA : SAMAYANTARER BYANJANAY VABNAR NATUN

 SAMIDH.

             –
111DILRUBA KHATUNMUKUNDARAMER CHANDI MONGAL : NARI MANASTATYA O ADHUNIKATA              –
112SHUKDEB GHOSH BYAGRA DEBOTA O KRISHNARAM DASER RAYMONGAL KABYA              –
113ARJUN MAJHIBANGLA CHOTO GALPE VICHITRA PESHA : PRASANGA BHAGIRAT MISHRER ‘SUBACHANI’.              –
114RAKHI GARAI KAMAL CHAKRABORTIR NIRBACHITO CHOTO GALPE ADIBASHIR JIBON SANKAT.             –
115AHANA RAY 

LOKNATH BHATTACHARYER CHOTO GALPO : MADDHYABRITTYER MANASH

SANGKAT.

             –
116JAYASREE GHOSH SATATRUTU PATRIKAR DUJAN GOLPOKAR : ANUBARTAN.             –
117SUKANTA MANDAL 

PRAMATH NATH BISHIR CHOTO GALPER ANDARMAHAL : AKTI HASHYA ROSH

BHITTIK PARJALOCHANA.

            –
118SIMA SUTRADHARANIL GHARAIYER CHOTO GALPE PRAKRITI O PRANTAJON.             –
119SAGARIKA SAHA 

ANTYAJA O ADIBASHI JANAJIBONER BISHWASH  -SANGSKAR, SANGSKRITIR

RUPREKHA : PRASANGA TARASHANGKAR BANDHYAPADHYAYER CHOTO GALPO.

             –
120PRATAP CH. DAS SHOILAJANANDA MUKHOPADHYARER BHOUTIK GALPA : BHAYER EK BHINNYATARA CHITRA.             –
121DR. RAKESH JANAKUSHTHA ROGIR BOU : MAHASWETAR BYAKTI PORICHAY THEKE BYASHTIR PORICHAYER UTTARAN.             –
122MANIDIPA DASNABANITA DEBSENER GALPA O UPANNYASER KAYEKJON KANNYA.             –
123SHARMI BANDHYAPADDHYA

SITA O DRAPADI : MALLIKA SENGUPTER SAHITTYE PRACHIN MAHAKABBYER

DUI NARI.

             –
124DR. CHANCHAL KUMAR MANDALBANDHAN MUKTIR PRATYASHA : GALPO GUCCHER SHISHU – KISHOR.             –
125ACHINTYA KUMAR DAS

NIRBACHITA BANGLA UPONNYASE MANUSHER JIBON -JIBIKA O SAMAAJIK

ABASTHAN.

            –
126JADAB MURARI LABAN SHRAMIKDER JIBON SANGRAMER AKATHITA ANTRABAYAN : PRASANGA ‘LABANAKTA ‘ UPANNYASH.            –
127SANDIP DAS

RAKHAL DAS BANDHYAPADDHYER OITIHASHIK UPANYAAS : PRASANGA

‘SAMAY’ DHARANA.

            –
128TAMA DAS MATI NANDIR BIJLIBALAR MUKTI : SANGSKAR O MANABIKATAR DANDHA.            –
129MAMPI DEBANGSHI 

SWADHINATTAR NIRBACHITA BANGLA UPONNYASE MADDHYABRITTA

 SHRENIR SWARUP SANDHAN.

             –
130RITA MURARI

JHARESHWAR CHATTOPAADHYAAY ER SWAJANBHUMI : SMRITIR

MONIKOTHAY TEBHAGA AANDOLAN O MANUSHER JIBON JANTRANAR DARPAN.

             –
131MD. HABIBULLA 

SHOUKAT OSMAN, SOIYAD OYALIULLAHA, ABU ISHAK : PURBO BANGLAR

UPONNYASE SAMAJ SANSKRITI (1947-1970)

             –
132ADESH LET SHAHADUJJAMAN RACHITO – AKJON KAMALALEBU : EKTI PATH PRATIKRIYA.            –
133SANUP KHA TRIBENI : SWATANTRA DHARMI KOIBONTA AKHYAN.            –
134DR. AMAL CHANDRA SARKAR PRASANGA : BANGKIM CHANDER UPONNYASH.            –
135MANOJ KUMAR MONDALBRATTYA BOSUR NATOK ‘KARONAR DINGULOTE PREM’ : SAMAYER DARPAN, ASHABADER ALOK BORTIKA.            –
136SANGHITA BANERJEE GANA NATTYER TIN KANDARIR ANTARBIKKHANE SAMAJ.            –
137SEKH AZAHARUDDIN 

BANGLA NATOKER PALABADAL : GANA NATTYA ANDALAN O BIJON

 BHATTACHARYER NATOK.

            –
138UJJAL MISHRARARINDRANATHER PANCHAK : CHENA MUKH, ACHENA BHAVNA.           –
139JAYANTI RAJOYAR 

MANOJ MITRER SAMAJ BHABONA MULOK NIRBACHITO NATOK : BISHAY O

 VISHLESHAN.

           –
140AVI KOLEORIYA KABBYE RABINDRANATH : EKTI ANATIDIRGHA PORIKRAMA.           –
141SWAPNANIL SARKAR

SHIBASHIS MUKHOPADHYARER DUBR DUBR JOL : EK NAGAR MUKHI PREM

BHABNAR CHALCHITRO.

           –
142MANIKA HASHDAPRACHIN BHARATIYO SANGSKRIT OVILEKH SAHITTYE KOBIGON : AKTI SAMIKKHYA.           –
143SUDESHNA MOITRASAHITTYE SECHYA MRITTU JENO AK BIKALPO ARAM : JIBONANANDA O RABI SHANGKAR.            –
144PRATAP BYAPARI HASAN HAFIJUR RAHAMANER KOBITA : MORA MARI FURE OTHE JIBOBER KAYA.            –
145JOYEE PAUL MANNANTAR O BANGLA SAHITTYA : KOYEKTI PARJALOCHANA.            –
146DR. ASHOK DASOITIJER NIRMANE TRIPURAR SAMAJ SANGSKRITI : BAHUMATRIK UPOSTHAPON.            –
147RAJAT DATTA

ISMAT CHUGTAI : MOULABADER BIRUDDHYE, PRATIRODHE KALBELAR

KOTHAKAR.

            –
148 SHUBHANKAR RAY 

MADHYA BRITTYA O NIMNYA MADDHYA BRITTYA  JIBONE JATILOTAR NANA

 CHITRA : PREKKHIT SANJIB CHATTOPAADHYAAY ER RAMMYA RACHANA.

             –
149DHRUBA MUNSHI ADDOITYA BEDANTA O SWAMI VIVEKANAND.            –
150SHUBHANKAR CHATTERJEE SHIKKHYA CHINTAY RABINDRANATH O VIVEKANAND : EKTI TULONATTYAK PARJABEKKHON.            –
151DR. BISWAJIT MONDALSOIKAT RAKKHITER SAHITTYE NARIR ASAHAYATA.            –
152ATIN KUMAR MAITYBHARATE NARIR KHAMATAYANER CHALLENGE ABONG SAMBHABONA.            –
153NANDITA RAY BANGLAR SANGSKRITI O BHAGINI NIVEDITA.             –
154RIMPA MAITY BISMRITIR MAJHE SHISHU SAHITTIK SUKHALATA RAO.             –
155ABHIJEET PAUL JAGANNATH : PURNA O APURNA.             –
156DR. SUJIT KUMAR BISWAS

PURBO BARDHAMAN ZELAR JAMALPUR GRAMER BABA BURORAJ AJO

SWAMOHIMAY.

             –
157PRITHA DASEK UTTAL DASHOKER DAYERI : ATHO MARJIMOHOL KOTHA.             –
158ASHIM BISWAS  HAJAR BACHORER BANGALI SANGSKRITITE LOKO KRIRA : OITIHYA O SMRITIR PARAMPARA.              –
159BUBUL SHARMAKAL PUJAR PUTHI : LOUKIK JIBON BHABNAR NIRJON SWAKKHRA.              –
160SNIGDHA CHAKRABORTY BANGLA GAANER BIBARTANER DHARA : PREKKHIT BANGLA CHALOCHITRO.              –
161KOUSHIK NANDI SWADESH CHINTA THEKE SANGBADIKATA : SHREE MAKHON LAL SEN.              –
162DR. TAPAS PAL SRIMATI RIVER : THE ISSUE OF IDENTITY CRISIS.               –