Volume – 3, Issue – 3, July 2023

(SJIF) Impact Factor 5.115

Paper Details :

Title of The Paper – Bangla bhasha o sahityer pratishthay maddhyugiyo parbo : chandimangal kabya abong kobikonkon mukundaram chakraborty swatantra kabyabhasha. 

Author Name – Dr. Latif Uddin

Published Paper ID – tirj/July23/article-1

Page – 1 – 9  

203 Downloads

Paper Details :

Title of The Paper – Kaler koral groshe kallolini shrotodhara : prekkhapot madhyyuger rar Anchal

Author Name – Dr. Ashif zamal Laskar

Published Paper ID – tirj/July23/article-2

Page – 10 – 16

161 Downloads

Paper Details :

Title of The Paper – Rabindra – kabbye sharodiya durgatshap : megh o roudrer milon khela – D. sourav mondal

Author Name – Dr. Saurabh Mandal

Published Paper ID – tirj/July23/article-3

Page – 17 – 29

90 Downloads

Paper Details :

Title of The Paper – Bisleshaner aloke jibananander kobitar manon dharmir parzalochana

Author Name – DIPA GHOSH

Published Paper ID – tirj/July23/article-4

 Page – 30 – 41

144 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper – Bishnu deyer kabye oitijhyer suluksandan 

Author Name – Suman Sarkar

Published Paper ID – tirj/July23/article-5

Page – 42 -50

100 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper – Samar Sener ‘mahuar desh’ : shapno o bastavar pratibhash

Author Name – Pabitra Biswas

Published Paper ID – tirj/July23/article-6

Page – 51 – 56

876 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper – Binoy Majumdar kabyokriti : anirban aghater Uddyajana

Author Name – Naresh chandra majumdar

Published Paper ID – tirj/July23/article-7

Page – 57 – 64

97 Downloads

Paper Details :

Title of The Paper – Arun Mitrer kabitay punaruktir prasadhan : sourav chakraborty

Author Name – Sourav Chakraborty

Published Paper ID – tirj/July23/article-8

Page – 65 – 78

95 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper – Kobi Sattar antoronga o bahirago : shankha Ghosh 

Author Name – Arifa Sultana

Published Paper ID – tirj/July23/article-9

Page – 79 – 86

113 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper – Rabindra sangeete barsha prosango : borsha mangol, brikkho ropon, halakarsan

Author Name – Sunetra Majumdar 

Published Paper ID – tirj/July23/article-10

Page – 87 – 97

91 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper – Rabindranather ‘nostonir’ o naresh chandrer ‘tharn didi prosange

Author Name – Indrani Rooj

Published Paper ID – tirj/July23/article-11

Page – 98 – 118

151 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper – Bangladesher Choto golpe Samaj- asthirata o droha bhavna : 1980 – 1990

Author Name – Dr. Amit Kumar Nandi

Published Paper ID – tirj/July23/article-12

Page – 119 – 126

131 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper – Prochet Gupter nirbachito golper aloke moner gahan pradesher unmochan

Author Name – Shilpa Ghosh

Published Paper ID – tirj/July23/article -13

Page – 127 – 135

72 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper – Minakshi sener chotogolpe tripurar bangali sankat

Author Name – Gobardhan Adhikari

Published Paper ID – tirj/July23/article -14

Page – 163 – 145

671 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper – Sundarboner shromojibi narider sangram : prasango jhareswar chattopadhyayer choto golpo

Author Name – RIYA PARVIN

Published Paper ID – tirj/July23/article -15

Page – 146 – 152  

275 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper – Humayun Ahameder choto golpo : Manuser antarleen sanghat o didhadaandher parisangkhan

Author Name – RUMA CHAKRABARTY

Published Paper ID – tirj/July23/article -16

Page – 153 – 159

96 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper – Kinnar rayer nirbachito golpo : bingsho o ekobingso shatabdir rajneeti

Author Name – Isita Sinha

Published Paper ID – tirj/July23/article -17

Page – 160 -165

97 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper – Bibhutibhushaner golpe chhotanagpurer bhugol : manchitra bodh O abhigyatar sutra

Author Name – Sourav Das

Published Paper ID – tirj/July23/article -18

Page – 166 – 177

94 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper – Anish deber golpo : manobik mahatter broto udjapan

Author Name – Dr. Debsakti Dutta

Published Paper ID – tirj/July23/article -19

Page – 178 – 188

113 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper – Debobrato Choudhurir choti golpe prantik jibon

Author Name – Subir Goswami

Published Paper ID – tirj/July23/article -20

Page – 189 -196

217 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper –  Hasan azizul Hoker nam hin gotra hin golpo granthe muktijuddho o nari

Author Name – Sadia Afroj Shifat (Bangladesh) 

Published Paper ID – tirj/July23/article -21

Page – 197 – 205

298 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper – Badruzaman chudirir choto golpo : barak upttakar Muslim samaj o nareer antashwar

Author Name – Dildar Kibria

Published Paper ID – tirj/July23/article -22

Page – 206 – 211

66 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper – Mahakaler khara : nakshal preckheet o akkhyantateek vishleshan

Author Name – Suchita Singh

Published Paper ID – tirj/July23/article -23

Page – 212 -217

241 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper – Nirmal daser golpe jiboner tanaporen : ekti nibir path

Author Name – Dr. Pranab Kumar Das

Published Paper ID – tirj/July23/article -24

Page – 218 – 223

80 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper – Kashi bashini : potita narir Sneha mayi rup

Author Name – Priya Paul

Published Paper ID – tirj/July23/article -25

Page – 224 – 232

182 Downloads

Paper Details:

Title of The Paper – Golpe`byakti jiboner nana dik : prosango Minakshi sen

Author Name – Dipika Mondal

Published Paper ID – tirj/July23/article -26

Page – 233 – 240

Paper Details:

Title of The Paper – Kishor upannashye Satya, dharmo o pourusher pratishtha : sanjib chattopadhyay ‘eti tomar maa’

Author Name – Subhankar Roy

Published Paper ID – tirj/July23/article -27

Page – 241 – 246

Paper Details:

Title of The Paper – Abhijit Sener choto golpo ‘debangshi’ : megic bhabna

Author Name – Paritosh Ghosh

Published Paper ID – tirj/July23/article -28

Page – 247 – 252

Paper Details:

Title of The Paper – Pratibad pratirodh andolan prosange manik : ak tukro oitijhyer abalokan

Author Name – Lili Sarkar

Published Paper ID – tirj/July23/article -29

Page – 253 – 261

Paper Details:

Title of The Paper – Sanjay bhattacharjeer choto golpe nari shadhinata o shnirbharata

Author Name – Minal Ali Mia  

Published Paper ID – tirj/July23/article -30

Page – 262 – 266

Paper Details:

Title of The Paper – Jatiyatabader aloke ‘gora’ o ‘ghare baire’

Author Name – Shankha Dutta

Published Paper ID – tirj/July23/article -31

Page – 267 275

Paper Details:

Title of The Paper – Assamer nirbachito bangla upannyashe desh bhag o udbastu samosshya

Author Name – Bipul Roy

Published Paper ID – tirj/July23/article -32

Page – 276 – 286

Paper Details:

Title of The Paper – Chandi daser radha Tarahsankarer radha : ekta tulanamulak parzalochana

Author Name – Rahul Ghosh

Published Paper ID – tirj/July23/article -33

Page – 287 – 294

Paper Details:

Title of The Paper – Bhagirath mishrer ‘gyanguru’ : loko oitijhyer akkhyan

Author Name – Sanjoy Roy

Published Paper ID – tirj/July23/article -34

Page – 295 – 305  

Paper Details:

Title of The Paper – Tarashankarer ‘kobi’ : punarvivechana

Author Name – Dr. Shimul Chandra Sarkar

Published Paper ID – tirj/ April23/article-35

Page – 306 – 311

Paper Details:

Title of The Paper – Tungabhadrar tire : itihaser prekkhite janapriya akkhyan

Author Name – Rahul Bar  

Published Paper ID – tirj/July23/article -36

Page – 312 – 317

Y

Paper Details:

Title of The Paper – Bangla o pratibeshi bhashar songmishran : prasonga pashchim birbhumer bangla bhasha

Author Name – Dr. Ajoy Saha  

Published Paper ID – tirj/July23/article -37

Page – 318 – 330

Paper Details:

Title of The Paper – Kurmi janagostheer annyatama krishi sanskriti rahain

Author Name – Santosh Mahato

Published Paper ID – tirj/July23/article -38

Page – 331 – 337

Paper Details:

Title of The Paper – Kalpanik konpala o madhai mohanter adhunikota

Author Name – Phani Bhuson Mondal

Published Paper ID – tirj/July23/article -39

Page – 338 – 345

Paper Details:

Title of The Paper – Saotal adibashi somaje naam o namkaran sanskriti : otit o bartaman

Author Name – Makar Murmu

Published Paper ID – tirj/July23/article -40

Page – 146 -350

Paper Details:

Title of The Paper –  Uttarbanger rajbanshi samajer batsarik krishi Kendrick sanskriti.

Author Name – Ranjit Roy   

Published Paper ID – tirj/July23/article – 41

Page – 351 – 356

Paper Details:

Title of The Paper – Biswambhar daser jagannath mongle loko-sanskriti upaadan

Author Name – Avijit Pal

Published Paper ID – tirj/July23/article -42

Page – 357 – 368

Paper Details:

Title of The Paper – Sarpo dangsaner loko chikitsha : prasonga barak upattaka

Author Name – Bubul Sarma

Published Paper ID – tirj/July23/article -43

Page – 369 – 382

Paper Details :

Title of The Paper – Adibashi samaj o sanskriti

Author Name – AMIT MAZUMDAR

Published Paper ID – tirj/July23/article – 44

Page – 383 – 393 

Paper Details :

Title of The Paper – Mukavinoy : noishabda jakhon bhagmoy

Author Name – Barsha Panda

Published Paper ID – tirj/July23/article -45

Page – 394 – 399

Paper Details:

Title of The Paper – Paribarik parishare karmo vibhajan ebong vyakti shadhinata

Author Name – ANKITA GHOSH

Published Paper ID – tirj/July23/article -46

Page – 400 – 407

Paper Details:

Title of The Paper – Nari chetanar aloke radhika Sundari : akti vishleshan

Author Name – Dr. Mathur Gupta

Published Paper ID – tirj/July23/article -47

Page – 408 – 414

Paper Details:

Title of The Paper – Goyenda charuchandra bhadurir jibon o porichay

Author Name – Md. Saiful Islam

Published Paper ID – tirj/July23/article -48

Page – 415 – 427  

Paper Details:

Title of The Paper – Tattya bodhini patrikay Hemlata Devir Rachna : bishaybastu bishleshan

Author Name – Pratima Saha

Published Paper ID – tirj/July23/article -49

Page – 428 – 441

Paper Details:

Title of The Paper – Rabindranath Ke keno chai

Author Name – Dr. Poulomi Talukder

Published Paper ID – tirj/July23/article -50

Page – 442 – 451  

Paper Details:

Title of The Paper – varatio oitijhya o swami vivekananda prachya o praschyattya

Author Name – Dhruba Munsi

Published Paper ID – tirj/July23/article -51

Page – 452 – 457

Paper Details:

Title of The Paper – Manabatar Pratik : Raja rammohan roy

Author Name – Dr. Prabal Kumar Sinha

Published Paper ID – tirj/July23/article -52

Page – 458 – 466  

Paper Details:

Title of The Paper – Bidhaba bibaho : vidyasagar bonam samakalin rakkhensil Hindu samaj

Author Name – Tapan Das 

Published Paper ID – tirj/July23/article -53

Page – 467 – 471

Paper Details:

Title of The Paper – Moulobaad, ajhiotabaad, sanskriti

Author Name – Dr. Kuntal Sinha

Published Paper ID – tirj/July23/article -54

Page – 472 – 477

Paper Details:

Title of The Paper – Varatiya samaje nari nirjatan : garhastho Hingsar aain 2005 niye ekti alochana

Author Name – Tanushree Mondal

Published Paper ID – tirj/July23/article -55

Page – 478 – 485

Paper Details:

Title of The Paper – Linga Ebong jounota : heteronmartiviti Dharonar ekti antardrishti

Author Name – Dr. Disari Roy

Published Paper ID – tirj/July23/article -56

Page – 486 – 492

Paper Details:

Title of The Paper – Tobu Kano amon ekaki? : a philosaphical investigation

Author Name – Ganesh Joddar

Published Paper ID – tirj/July23/article -57

Page – 493 – 506

Paper Details:

Title of The Paper – Bramh tattya o paramgati : sadananda jaginder drishtite akti darshanik rup rekha

Author Name – Tapan Ruidas

Published Paper ID – tirj/July23/article -58

Page – 507 – 515

Paper Details:

Title of The Paper – Baul atmya darshon : akti prantiyo adibiddyak charcha

Author Name – Tapas Das

Published Paper ID – tirj/July23/article -59

Page – 516 – 526

Paper Details :

Title of The Paper – Nya darshane Ishwaranumane hetavyasher ashongkha o nirashan

Author Name – Purnabrata koner 

Published Paper ID – tirj/July23/article -60

Page – 527-534

Indexing