Volume – 2, Issue – 03, July 2022

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – PREM  O PRATIBADER ALOKE SREE KRISHNA KIRTANER RADHA : EKTI PARZALOCHANA.

Author Name – SOUMITRA BAG

Published Paper ID – tirj/July22/article-1

Page – 1 – 8

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – CHAITANYA BHAGBAT O CHAITANYA CHARITAMRITE LOKOJIBON O SANSKRITI.

Author Name – PUSPENDU NASKAR

Published Paper ID – tirj/ July22/article-2

Page – 9 17

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – BYADH KHANDA : EKTI BISRITA PRAY JATIR ITIHASH FIRE PAOYAR AKKHYAN.

Author Name – TAMAL MUKHOPADHYAY

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-3

Page – 18 – 27

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – BANGLAR DHARMIYA SANSKRITITE KAYEKTI BOISHNAB AKHRA.

Author Name – ASHIM BISWAS

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-4

Page – 28 – 40

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – DALIT SAHITYA BITARKA : EK TATTYK ABHINIBESH.

Author Name – GANESH JODDAR

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-5

Page – 41 – 69

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – MAIKELER ‘PADYABATI : BHARATIYA PURANE NABA NIRMAN.

Author Name – SHANON ROY

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-6

Page – 70 -75

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – AK DASHAK ANNYA BALIWOOD : DHARMA O SANTRASER BIPOKKHE.

Author Name – DR. NABANITA BASUHAK

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-7

Page – 76 – 82

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – BORAK UPATTYAKA BISHNUPRIYA MONIPURI LOKOKOTHAY SHISHU O KISHOR.

Author Name – DR. BUBUL SARMA

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-8

Page – 83  – 92

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – SHISHU BIKASHE MATRIVASHA : RABINDRA BHABNA O BHARATIYA SHIKKHA KAMISHAN.

Author Name – SREE MATI TARA PRAMANIK

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-9

Page – 93  – 99

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – RABINDRANATHER SHIKKHACHINTA.

Author Name – DR. MANIK MONDAL

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-10

Page – 100 -107

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – VIDYASAGARER GADDYA RITI.

Author Name – AFROJA YEASMIN

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-11

Page – 108 -114

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – ADHUNIK BHARATER SHIKKHAY VIDYASAGARER BHABNA.

Author Name – PRANAB KUMAR MAHATA

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-12

Page – 115 -121

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – SHATABARSHER ALOKE KOBI NAZRULER ‘PRALAYLLAS’

Author Name – SUPRIYO GANGULY

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-13

Page – 122 -129

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – KOLOKATAR BABU SAMAJ : PRASANGA HUTUM PECHAR NAKSHA.

Author Name MD. MOZAHID

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-14

Page – 130 -136

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – SUNANDAR JURNAL : SAMAYER KARACHA.

Author Name – SATYA DAS

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-15

Page – 137 -141

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – TILOTTAMA MAJUMDARER UPANNYASHE PRATIBANDHI CHARITRA : EKTI MULLYAN.

Author Name – PAPPUSONA GANDHI

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-16

Page – 142 -153

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – BANGLA UPANNYASHE SAMAJ CHETANA O DESHATMABODHER UNISH-BISH : PRASANGA ‘DEBI CHAUDHURANI’ O ‘CHILEKOTHER SEPAI’.

Author Name – DR. ARUN SARKAR

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-17

Page – 154 -160

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – ‘HALDE GOLAP’, LINGA TATTYA O PATHAKER ANTYAMANAN CHETANA.

Author Name – DR. MRIDUL GHOSH

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-18

Page – 161 -172

Your Paper Publication Details: ‘GHARE BAIRE’ : RABINDRA BHABNAY BOUDDHYA DHARMA-DARSHAN.

Title of The Paper – BAPPI BARMAN

Author Name –

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-19

Page – 173 -181

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – SWADHINATA PARABARTI BANGLA UPANNYASE SAUTAL SAMAJ O SAMAYER BHINNA SWAR.

Author Name – HARIPADA HEMBRAM

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-20

Page – 182 -193

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – RITWIK GHATAKER ‘DALIL’ : DESH BHAK O UDBASHTU JIBONER UPAKKHAN.

Author Name – DR. ANTARA DAS

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-21

Page – 194 -201

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – BANI BASUR UPANNYASH UJAN-ZATRA : ATITER ALOKMALAY SWADHINATA PARABARTI BHARAT BHABNA.

Author Name – DR. LATIF UDDIN

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-22

Page – 202 -209

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – KUMBHAKAR JIBONKENDRIK NALINI BERAR UPANNYASHE NIMNYA BARGIYA SAMAJ BHABNA O UTTARANER PRACHESTA.

Author Name – PRIYANKA MONDAL

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-23

Page – 210 -215

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – ZAHIR RAIHANER ‘BARAF GALA NADI’TE NIMNYA MADHYABRITTYER SUKH-DUKKHER JIBONCHITRA.

Author Name – WAHIDUZZAMAN RANI

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-24

Page – 216 -223

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – DESH BHAGER PREKKHIT : ABU RUSHDER ‘NONGAR’ BONAM SHAKTIPADA RAJGURUR ‘DANDAK THEKE MARICHJHAPI’.

Author Name – SATYA DEBNATH

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-25

Page – 224 -230

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – SARALA DEBI CHAUDHURANI SWADESHIKATAR EK MURTA PRATIK : PRASNGA ‘JIBONER JHARAPATA’.

Author Name – ARABINDA SARAKAR

Published Paper ID – tirj/July22/article-26

Page – 231 – 240

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – BANI BASUR AKKHYAN BISWA MAHABHARAT : NARIR ATMYA BHASYA O BIBIDHA.

Author Name –  DR. DIPAK CH. BARMAN,  MADHAB MANDAL

Published Paper ID – tirj/ July22/article-27

Page – 241 253

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – ABU SAYEED AYYUBER SAMAJ TANTRA O SAMYBADI BHABNA.

Author Name – KUNAL DAS

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-28

Page – 254 – 263

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – SANMATRANANDER ‘DHULIMATIR BAUL’ GRANTHE PRAKRITI PRASNGA.

Author Name – DEBASREE PAUL

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-29

Page – 264 – 271

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – SUNIL GANGOPADHYAYER ‘SEI SAMAY’ UPANNYASHE NARI : SAMAYER DARPAN.

Author Name – SUKANYA BERA

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-30

Page – 272 – 280

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – AKHTERUZZAMAN ELIASER ‘KHOYABNAM’ O SISIFASER KINGBADANTI : EKTI BIKKHAN.

Author Name – SIMA MAHATA

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-31

Page – 281 -288

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – MUKUL KHASNOBISER PACH PURUSHER UPAKKHYAN : SAMAY, JIBON O UPALADDHIR MELBANDHAN.

Author Name – PRANAB KUMAR DAS

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-32

Page – 289- 295

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – TISTA PARER BRITTANTA : EKTI NIMNYA BARGIYA UPAKKHYAN.

Author Name – DR. SEPHALI MONDAL

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-33

Page –296-304

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – NIRJAN SARASWATI : NARIR ANDHAKAR THEKE ALOY UTTARANER SADHANA.

Author Name – DR. SHREYA RAY, TANAYA DAS

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-34

Page – 305-313

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – ATIN BANDYOPADHYAYER UPANNYASHE SWADHINATA O DESH BHAGER PRABHAB. 

Author Name – DILRUBA KHATUN

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-35

Page – 314 -323

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – DR. DIPAK CHANDRER ‘BIBHISHAN’ NIRMANER ALOKE.

Author Name – DR. TALU BESRA

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-36

Page – 324 -331

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – BANGLA CHOTO GALPER BISHAY O SHILPA RITIR BAKBADAL.

Author Name – MINAL ALI MIAH

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-37

Page – 332 -342

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – MUKTI ZUDDHYA O BANGLA CHOTO GALPER BIBHINNYATA.

Author Name – NAJMAH YASMEEN

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-38

Page – 343 -353

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – RABINDRA NIRBACHITA CHOTO GALPE PRACHIN BANGA SAHITYER UPAKARANER PRABHAB O PRAYOK.

Author Name – RABIN RAKSHIT

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-39

Page –354 -361

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – RABINDRA CHOTO GALPE PALLI JIBON BONAM NAGARIK JIBON.

Author Name – SRUTAKIRTI SARKAR

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-40

Page – 362-371

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – FRAYEDIYO MANOBIKALAN TATTYA O MANIK BANDHYAPADDHYAYER ‘PRAGOITIHASIK’ GALPA NIYE KICHU KATHA.

Author Name KOEL ROY

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-41

Page – 372 -377

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – HARINARAYAN CHATTOPADHYAY : BHOUTIK GALPER EK ANABADDYA KARIGAR.

Author Name – PRATAP CH. DAS

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-42

Page – 378 -388

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – SANJIB CHATTOPADHYAYER CHOTO GALPA : SAMAJER ANTARALE BASTABER BAHU KOUNIK DRISTI.

Author Name – SANCHITA SAHA

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-43

Page – 389 -399

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – SRISTIR KALAME NARAYAN GANGOPADHYAY.

Author Name – CHANDRANI HALDAR

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-44

Page – 400-408

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – HASAN AZIZUL HUQ ER PRAKRITI CHETANA : PREKKHIT TAR NIRBACHITA CHOTO GALPA.

Author Name – SAHABUL MONDAL

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-45

Page – 409 -416

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – JAMI O JAMI SANGLAGNYA CHARITRA : ABHIJIT SENER NIRBACHITA KAYEKTI GALPER ALOKE.

Author Name – BRAJA SOURAV CHATTOPADHYAY

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-46

Page – 417 -429

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – NIMNYA BARGER UTTARAN : MAHASWETA DEVIR CHOTO GALPA.

Author Name – GURUDAS BISWAS, DR. SAMARESH MAZUMDER

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-47

Page – 430 -435

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – ASTHIR RAJNAITIK SAMAY PARBE BORAK-KUSHIYARAR NIRBACHITA GALPE SAMAJ BASTABATA.

Author Name – KOHINUR ISLAM

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-48

Page – 436 -442

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – SHIKARER DANA HOK DANAR SHIKAR : BADAL SARKAER TREETIYA THIYETARER BHABNA.

Author Name – SAFIUL MOLLA

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-49

Page – 443 -448

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – LOKAYATA BIJAN BHATTACHARJYER SAMAJETIHAS PATH O NATAKER BIKALPA PRASTHAN BHUMI.

Author Name – PHANI BHUSON MONDAL, Prof. SUNIMA GHOSH

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-50

Page – 449 -463

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – SAMAJIK BIBARTANER DHARAY NATTYA SAHITYE KRISHNA CHARITRER BINIRMAN.

Author Name – SUBHO DUTTA

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-51

Page – 464 -470

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – BIJON BHATTACHARYA ER ‘NABANNYA’ NATAKE – MAMMANTAR O NABA JIBANER UTTARAN.

Author Name – PRIYANKA ROY

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-52

Page – 471 -477

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – ‘GANER BHITAR DIYE JAKHAN DEKHI’ : PRASANGYA KARAGAR NATAK.

Author Name – DR. BISWAJIT PODDAR

Published Paper ID – tirj/July22/article-53

Page – 478 – 484

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – RABINDRA TATTYA NATAKE BAUL GANER ADHAR.

Author Name – SALEHA KHATUN

Published Paper ID – tirj/ July22/article-54

Page – 485 494

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – MURSHIDABAD ZELAR NATTYA CHARCHA : EKTI SARBIK PARZALOCHANA.

Author Name – SUBIR DEBNATH

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-55

Page – 495-503

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – BYABAHARER BOICHITRE BIRAM CHINHA HAIPHEN.

Author Name – AMIT PATRA

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-56

Page – 504 – 510

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – GABESHANA O NOITIKATA – DHARANA, PRAYOJANIYATA O GURUTTYA.

Author Name – SUBHADIP DUTTA

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-57

Page – 511 – 520

Your Paper Publication Details:

Title of The Paper – BANGLADESHER NAKSHI KATHA : CHITRA O MOTIPHER PARZALOCHANA.

Author Name – MD. TARIKAT ISLAM

Published Paper ID – tirj/ July 22/article-58

Page – 521 – 528

Indexing